سر ویس های مبلمان معمولا در ست های 7 نفره تولید می شوند و بسته به سفارش مشتری می توان آن را کم یا زیاد کرد.

به طور پیش فرض روی هر دست مبل عدد یک میز وسط و دو عدد عسلی در نظر گرفته می شود.

باز هم بنا به سفارش مشتریان این تعداد می تواند کم یا زیاد شود.